RB 57

162 Hävd i praxis och som strategi Av de mål där urminnes hävd underkändes får man intrycket - och mer än intryck kan det inte bli fråga om när det gäller så få fall - att vittnesmålens bristande kvalitet spelade roll när man underkände ett hävdeanspråk. Att vittnesmålen var viktiga kan för övrigt även styrkas av ett annat mål, där hcivrätten upphävde häradsrättens dom om syn med hänvisning till att de vittnesmål man fått höra var så tillförlitliga att hävden genast måste godtas. Det verkar också som om besittningstaganden som skett alltför nyligen inte accepterades, somi fallet Oxenstierna/Laurelius. Varför man dömde somman gjorde i fallen Skytte/Willman och Rosenhane/Kurck är svårare att genomskåda. Själva frågeställningen var i dessa fall mycket komplicerad, särskilt somJB 1 så tydligt ställdes mot BB. Det blev därför lätt att dra olika slutsatser, och vad som egentligen avgjorde går inte att säga med full säkerhet. I det förra fallet var rätten oenig, och några år senare, 1671, skulle man ciöma på motsatt sätt i målet Schiittehielm/Bielke, cåvs. då godtog man hävdeanspråket. iis Flexibla hävdetider Av ett föregående avsnitt framgick att påståencien om urminnes hävd under 1600-talet kunde användas för att legitimera även relativt nya förvärv. Innehaven behövde inte vara uråldriga utan bara, i någon allmän mening, gamla. Samtidigt har det i andra unctersökningar konstaterats att reglerna omatt alla lagenliga förvärv skulle stå fast redan efter tre års tid (s.k. laga hävd) knappast efterlevdes.”*^ Den sammantagna effekten av dessa båda iakttagelser blev att urminnes hävd kunde vara kortare än vad man skulle kunna tro, eller (annorlunda uttryckt) den laga hävden längre. Båda hävdeformerna tenderade att smälta samman i en oklart hxerad, »gammal» hävd. Detta gör att vi måste tänka oss att det formella besittningsskyddet var dåligt. Det måste ha varit svårt för den enskilde att förutse när hans jord inte längre kunde tas ifrån honom. Hur kuncfe någon jordhandel alls äga rum i ett sådant tillstånd av osäkerhet? Även om jord säkert främst överfördes genom arv och andra familjerättsliga fång och den regelrätta jordhandeln tycks ha varit mer begränsad till sin omfattning,'-^ så förekom det ju ändå att jord bytte ägare genomförsäljning under 1600-talet (och tidigare). Genom vilka mekanismer skapades det skydci som gjorde att köpare och säljare vågade möta varandra?

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYyNDk=