RB 57

Hävd i praxis och som strategi 159 Tabell 6:4. Urminneshävd-målens utfall. Svea hovrätt 1615—1679 Urminnes hävd Urminnes hävd Beslut om Äterremiss, uppskov, villkor (4) Period godtas (1) godtas ej (2) syn (3) 1615-1624 3 1625-1634 4 1635-1644 4 1645-1654 8 1655-1664 13 1665-1674 13 1675-1679 2 1 2 1 1 2 1 5 9 9 7 2 3 3 Summa 18 47 6 17 Kommentar: 1 två fall har domen registrerats i kolumn 1 och 3, och i två fall har den registrerats i kolumn 1 och 4;'°“^ därav det faktumatt den totala summan bhr 88, fastän det handlar om 84 mål. 1 två fall hnns det motstridande uppgifter omvad som blev den slutliga domen. Båda målen har registrerats i kolumn 4. Överens med de övriga observationer som här redovisats. Men för det andra visar tabellen att det också fanns en tendens under seklets senare del (efter 1655) mot att inte omedelbart godta hävdeanspråk. Antalet domar som resulterade i syn, i någon form av återremiss eller i ett underkännande av hävdeanspråket ökade nämligen då, trots att perioden 1655-1674 uppvisar många fall (26) då hävden godtogs. Det senare hänger dock främst samman med att den totala målmängden ökade, och det är därför ökningen i kolumnerna 2, 3 och 4 som man främst bör fästa avseende vid. Beslutet att syna det omtvistade området kombinerades ofta mecf formuleringar av innebörden att parterna inte skulle anses ha givit upp sina hävdeanspråk i och med att synen aceepterades. Dessa förbehåll bottnade i den då vanliga uppfattningen att den som medgivit att syn skulle få ske därmed ansågs ha avstått från sina hävdeanspråk, vilken kunde leda till att en part motsatte sig syn och därmed förde in hela processen i ett dödläge. För att få parterna att acceptera synen var hovrätten tvungen att i domen uttryckligen säga att synens innebörd var en annan. Att ett mål resulterade i syn behöver därför mte innebära att hävdeanspråket slutligen underkändes, bara att det inte omedelbart godtogs. De domar som innebar att ett urminneshävd-anspråk godtogs (kolumn 1) behöver kommenteras ytterligare. Det förekom nämh-

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYyNDk=