RB 57

8. Åverkan, arbete och våld Kopplingen mellan åverkan och hävd Åverkan och våld Betvdelsen av att försvara sin rätt .. ., 205 210 211 214 9. Mot ett nytt synsätt? Arbetet med den nya lagen Urminnes hävd Odeläggelse, uppodling och inkräktande Delningsgrunden i och mellan by Åverkan Aganderättsbegreppet Slutresultatet Hävd och arbete i praxis Dubbelt lagafång Gemensameller enskildägo? Stubberätt eller skatterätt? Förutsättningar för förändring Epilog på 1800-talet 220 221 221 226 230 233 234 238 240 240 241 246 250 257 10. Att hävda sin rätt: slutsatser och implikationer 262 Bilaga 1. Hovrättsmål omurminnes hävd Del I: Perioden 1615-1679 Del II: Perioden 1683-1687 274 274 279 Bilaga 2. Hovrättsmål omåverkan 1615-1679 280 Bilaga 3. Övriga, i texten åberopade hovrättsmål 282 Summary 283 Noter 296 Käll- och litteraturförteckning 329

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYyNDk=