Institutet är grundat av Gustav och Carin Olin och är en forskningsstiftelse, verksam i Stockholm sedan 1947. Den har till ändamål att främja svensk rättshistorisk forskning. I enlighet med stiftelseurkunden sker detta genom bearbetning av den svenska offentliga och privata rättens historia, rättsvetenskapens historia, rättslivets kulturhistoria samt genom utgivande av vetenskapligt kommenterade rättsuppteckningar och andra rättskällor. Verksamheten sker dels i form av ekonomiskt stöd till forskare, dels genom utgivning av de tre skriftserierna Rättshistoriskt bibliotek, Rättshistoriska studier och Rättshistoriska skrifter, som närmare kommer att presenteras på denna hemsida: olinfoundation.com

För mer information, e-post: info@olinfoundation.com

VÅR HEMSIDA ÄR UNDER UPPBYGGNAD