RS 2

115 OM i)i: s\'i:nska hohgkätternas uppkomst räller»/'’ (iårdsrällspriviloguMs kaniklär av rådsprivilei,nuin ;ir här. medvelol eller oinedvelel. horllappad. VarlC)!' är del just vid Her^kvara. Torpa oeh Ani^.sö .soin seden all hälla hori^riitl hihehällils in i nyare lid? De laklorer som helini'al hori^rällernas torlvaro vid dessa gårdar är säkert tillämpliga på en mängd medeltida slormansgårdar. Man tar väl här svara med en hänvisning till slumpen och omständigheler, oimijliga all nu redovisa, personliga egenskaper hos possessorerna etc. Några ord till slut om den hals- och handrätl, som omtalas i Blombergs i det ftiregaende angivna yllrande. Idgår man Irån all horgräl terna har sin rot i del medeltida rådsprivilegiet, sådant det återges i gårdsrätterna, hesvaras frågan om hals- och handriiltens ursprung mycket lätt: någon vademi)jlighet gavs (herhuvud ej åt den som diunts eller gårdsrätt. Inte heller i detta avseende har alltså funnits några direkta privilegier, givna ål innehavarna av vissa gods. ulan hals- och handrätlen sammanhänger helt med den jurisdiktion, som utcivades vid horgrällerna. Se nol .‘Ml.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYyNDk=