RS 2

90 AXKL NELSON IV “■“ «» rv HL”^-. f* 4>- 4 /• •4 ' '^♦41^fWmmtdnoli6®r,f . ft:té9»Ä.tta£ö‘4'äg^ binlc ^^gate attjm1060? fe # tmn^oidtmtt on4 ^;Vv!t4bQtttr , itMintmna^^^it^ammt.^)^ € {»’nu& d^tbm^uifir mfl'n nifw* uB lifttpilft’i till pffnnte- . pf fcmlbatft ^öB. foi |»j' - K\>4 fomiHlr4äKttol^ä|l)iäpat * MMni»imttiomtini}?^^nÄ-.w!Ä '-a ftVöt 1* ji«i nrfflb' ÄttttfrwmL m tiottt 06toift^stwrom . »(ill Itafifl’. ^tilt^jm4{*(^09(!ar!i f ? • '•m, - 5^». 1 i » «•, ä^i ■I #4 1"^ f •y' l*D ■ ■.»* « mMi ^F| 4 r ■' • ; »•r >1^ 'Cif.'* •-. \ A fc ■ , ■♦■* > ■ ^ j*. ' ^■ä 1* ' •r>,■». w-.. • j *4 <<' C, , » Ä \ ‘ t* • Ä. ^4 Fig. 2. Början av Hälsingelagen.s företal enligt cod. I'p.s. B 49 1)1. Ir. Originalets storlek 190X142 inin.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYyNDk=