RB 71 vol1

Enhetlig rättsordning ”Conversion of [---] reality into a succession of disparate solemn moments [---] described in abstract and formal terms”. (Santos 1987 s. 295.) Diversifierad rättsordning ”The conception of different legal spaces superimposed, interpenetrated and mixed in our minds as in our actions”. (Santos 1987 s. 297-298.) Domaren som rättstillämpare ”Distinguishing law and fact, and describing both in abstract and formal terms”. (Santos 1987 s. 296.) „Eine Strenge Bindung des Richters an das Gesetz”. (Ogorek (1986) 2008:2 s. 1.) Domaren som rättsbildare ”Describing law and fact without much distinction, in figurative and informal terms”.( Santos 1987 s. 296.) „Ein tendenziell freier, nur den Wertungen, nicht den Worten des Gesetzes verpflichteter Rechtsanwender” (Ogorek (1986) 2008:2 s. 2.) kapitel 1. inledning 71 tribution des Monarchen.”205 Sammanfattningsvis; den judiciella verksamheten ”ist nur Dienerin des Rechtes, nicht Urheberin desselbes.”206 Om domaren var logiskt tillämpande och opolitisk skulle oavhängigheten kunna säkras.207 Tankefiguren kunde tjäna som motbild för det sena 1800-talets Richterrechtsbewegung och sekelskiftets Freirechtsschule.208 Så långt kan den hittills förda diskussionen sammanfattas i följande skiss. De olika typerna av rättsordningar som jag har diskuterat i det föregående, enhetliga och diversifierade, är inplacerade horisontellt, och de olika typerna av dömande vertikalt. Vad som skall förmedlas med skissen är, som en utgångspunkt, att en enhetlig rättsordning kan ha domare med båda inriktningarna – rättstillämpande och rättsbildande, och att samma sak gäller en diversifierad rättsordning. I respektive typ av rättsordning kommer dock de olika domartyperna till uttryck på olika sätt, vilket skall diskuteras i det följande. 205 Här cit. efter Joh. Christ. Frhr. v. Aretin och Carl v. Rotteck, Staatsrecht der constitutionellenMonarchie. Ein Handbuch für Geschäftsmänner, studirende Jünglinge und gebildete Bürger, 2 bd, 2 uppl., Leipzig 1839, s. 208. 206 von Aretin och von Rotteck 1839 s. 209. 207 Ogorek (1986) 2008:2 s. 354. 208 Ogorek (1986) 2008:2 s. 364, 366 och 368-370. Fig. 1. Både en enhetlig och en diversifierad rättsordning kan ha domare som rättstillämpare och rättsbildare. Pilarna antyder att både de två typerna av domare och de två typerna av rättsordningar är slutpunkter på var sin skala.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYyNDk=