RB 71 vol1

Omslagsbilden är en del av en mosaik vid entrén till dåvarande tingshuset i Ängelholm, utförd av Ralph Bergholtz år 1954-56. Han har beskrivit denna del av konstverket så: ”Rättens symboler, svärdet och vågen, leder över entrén till högra väggfältet, där mot bakgrund av fallande bomber ett nytt träd planteras, syftande på en ny allomfattande rättsordning med dess organisering i rot, stam och grenar. Epoken antyds avNF:s ochFN:s byggnader.” (Tingshusmosaiken; beskrivning av konstnären Ralph Bergholtz, i Tingshusbyggnadsskyldiges i Södra Åsbo och Bjäre domsaga arkiv, Landsarkivet i Lund.) Den avbildade medaljen över Johan Stiernhöök är slagen av Svenska Akademien 1837. Den är graverad av C.M. Mellgren Boken är utgiven av Institutet för Rättshistorisk Forskning Grundat av Gustav & Carin Olin box2298, 103 17 Stockholm e-post: Olin.found@telia.com www.rattshistoriskforskning.se Beställning & Distribution: Jure ab. Artillerigatan 67, 114 45 Stockholm tel +46 8 662 00 80, fax+46 8 662 00 86 e-post: order@jure.se www.jure.se Konstverket återgivet här med tillstånd av konstnärens dotter Pia Bergholtz Omslag & grafisk form: Pablo Sandoval Tryck & bindning: Tallinna Raamatutrükikoja, Estland Foto: Jarl von Schéele isbn 978-91-86645-07-6 issn 0534-2716 Andra reviderade upplagan 2014

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYyNDk=