RB 71 vol1

innehåll 19 2. Rättspraxis utan klara besked 3. Motsatta åsikter i teorin Diskussionerna efter grundlagens antagande 1920- och -30-talens finskspråkiga litteratur Sammanfattande slutsatser: Grundlagsskydd utåt men ej inåt Danmark Sverige Norge Sammanfattande slutsatser: Likhet eller olikhet? Danmark: Teori stödd på och underbyggande praxis Grundlagens huvuddrag Uttrycklig reglering av lagprövningen Hermanson 1923: ”… ehuru lagen skytt att öppet uttala den betänkliga satsen …” ”…motsagd, innan den hinner bli upphöjd till dogm …” Juridiska föreningens diskussioner 1923 Rafael Erichs fortsatta strävan efter lagprövning Steg framåt och tillbaka i rättspraxis Politisk debatt Grundlagstillämpning utan behov av åsidosättande av lag Grundlagsstridig lag, grundlagskonformt syfte Sammanfattande slutsatser: Grundlagstillämpning; lagprövning med ’sikkerhed’ eller ej alls Försiktigt men delvis effektivt konstitutionellt kritiskt dömande ”icke --- förtjäna avseende”? ”Domstol prövar väckt fråga … och besvarar frågan nekande” Sammanfattande slutsatser: Tillämpning av grundlagen och därtill hörande principer, prövning av förordningars grundlagsenlighet Uppblåsning? Sedan moderering Motstridiga prejudikat och plenibehandling Sammanfattande slutsatser: Uttryckligt stöd, men sedan tvekan Troels G. Jørgensen: ändrad uppfattning • Grundlagsbestämmelsen om expropriation i rättstillämpningen • 1912-13 års rättsfallsreferat med fotnotskommentarer • 1921 års klargöranden • Några tidiga fall där grundlagarna tillämpades • Normgivning inom behörigheten? • Neuendorffska målet • Tobakshandlanden Öström • Vad innebar det att invändingen”icke lärer förtjäna avseende”? • Negativ religionsfrihet? • ’Høyesteretts forsøk på å blåse seg opp’? • ’Den stora koncessionssaken’ • Omfattningen av skyddet för odelsrätten 304 305 308 308 309 311 313 314 315 315 315 315 316 318 321 322 323 325 327 327 327 329 330 330 331 332 332 333 334 335 335 335 337 340 341 343 344 346 346 346

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYyNDk=