RB 71 vol1

5. De danska och finska diskussionerna vid seklets mitt 6. Sammanfattande slutsatser Norsk diskussion Sammanfattande slutsatser: Sverige och Norge, liknande diskussioner men i olika fora Danmark: Det första decenniet efter grundlagens antagande Finland: Johan Philip Palmén 1859 Sammanfattande slutsatser: Danmark och Finland, tvekan om vad som gällde Grundlagarna som minnesplatser? Diversifiering, enhet, statsmaktshierarki, normhierarki? Domarattityder. Konstitutionellt kritiskt dömande? Justitieombudsmannen Theorell Juridiska föreningens tidskrift Sammanfattande slutsatser: Lagprövning en relevant möjlighet Høyesterettspraxis om postväsendet, stämpelavgifter och hantverkslagen 1840-talets litteratur: Gaarder och Lasson Høyesteretts praxis: ersättningskrav från ämbetsmän Sammanfattande slutsatser: Lagprövning en relevant realitet J. E. Larsen 1849-52 Lagprövningen i tidig folketingsdebatt Rättspraxis: Højesteret och Landsover- samt Hof- og Stadsretten V. C. Ussing: Med maktdelningen som utgångspunkt A. F. Tscherning: Statsmaktens enhet Statsmaktshierarki och sidoordnade normtyper Normhierarki och sidoordnade statsmakter Mellanpositioner Sedimentering av synsätt från ytskiktet? Konstituering och begränsning rörande domarens handlingsalternativ Normprövningsmarginaler Avslutning 157 160 160 162 163 164 165 165 165 165 169 170 172 172 174 175 175 176 177 177 178 178 178 179 180 185 186 188 189 190 190 191 191 192 193 193 195 195 197 197 • ”Må domaren tillämpa en lag … ?”1855 • Kunde förordning inskränka lag? Diskussion 1855 • Lunds universitets talan mot staten • Skyldigheten att hantera posten • För sent beslutad stämpelavgift: ”Denne Dom, der vel er den vigtigste, Norges Høiesteret nogensinde har afsagt” • Den svenskutbildade djurläkaren • Rätten att baka bröd • Peter K. Gaarder: inte fråga om”Evidence” • Peder Carl Lassons första uttalande i frågan • Inkomstminskning för ämbetsmän grundlagsenlig? • Debatt om domarna och betydelsen av dessa för samtiden innehåll 16

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYyNDk=