RB 61

68 2. Fördjupad paradigmatisk analys 2.1, Inledning I detta avsnitt skall jag försöka genomföra en språkgeografisk analys av de viktigaste av de beteckningar för kategorierna EGENDOM I ALLMÄNHET och för IMMOBIL EGENDOMi implicit antites somförekommit under medeltiden vid sidan av det i grovanalysen identifierade äldsta termparet men som därefter trängts ut av det yngsta termparet. Denna analys kommer att göras med utgångspunkt från iakttagelsen att ett och samma ord använts sombeteckning för både den överordnade kategorin och för en subkategori. Jag kommer att utifrån denna iakttagelse formulera en teori för en semantisk mekanismför termutbyte och diskutera konsekvenserna av denna teori. Resultatet av grovanalysen under 11.1.2. motsvarar ett mycket grovt anlagt tidsperspektiv, där det äldre termparet Äe och land utgör den från urnordisk och samnordisk tid ärvda terminologien, medangops och iorp utgör den terminologi somöverlevde in i nynordisk tid. Detta är emellertid en ytterst schematisk och mycket otillfredsställande beskrivning av den verkliga terminologiska utvecklingen, eftersom de regionala lagarna dessutom innehåller en lång rad beteckningar för EGENDOM I ALLMÄNHET och åtminstone ytterligare en beteckning för IMMOBIL EGENDOM, beteckningar som väl användes under medeltiden, men vilkas användning kan te sig så splittrad och nyckfull att det kan förefalla svårt att finna något mönster. Medan det alltså är jämförelsevis enkelt att se vilka beteckningar som måste ha funnits före medeltiden å ena sidan och vilkasomblev kvar efter medeltiden å den andra, är det betydligt svårare att rekonstruera vad somi terminologiskt hänseende skedde i slutet av vikingatiden och under den tidiga medeltiden. 2.2. Överblick över beteckningarna Som inledning till ett försök till rekonstruktion av det ovan nämnda terminologiska skeendet ger jag först en alfabetisk överblick över samtliga förekommande beteckningar, även de ovan nämnda termerna, för EGENDOMI ALLnor- MÄNHET och för IMMOBIL EGENDOMi implicit antites i samtliga diska regionala lagar - alltså endast det äldre skiktet lagar.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYyNDk=