RB 61

IL Den medeltida terminologiska förnyelsen- materialet 1. Grov paradigmatisk analys 1.1. Utgångspunkten Det samlade materialet, fördelat på lagar och begreppskategorier, redovisas i beteckningsinventarier i Appendix 2. I detta kapitel skall ett försök göras att analysera inventariernas material komparativt för att se vilka språkgeografiska och kronologiska slutsatser somdå kan dragas angående utbyte av beteckningar. Det skall än en gång understrykas att jag inte har ambitionen att analysera detta stora material i alla dess detaljer. Det är i stället de viktigaste dragen i den terminologiska utvecklingenjag vill försöka blottlägga. Undersökningens nordiska format är valt just för att göra det möjligt att urskilja utvecklingslinjerna. Jag väljer att börja med beteckningarna för de två tyngst vägande begreppskategorierna, nämligen EGENDOMI ALLMÄNHET (kol. I i inventarierna) och IMMOBIL EGENDOM(kol. II och III). EGENDOMI ALLMÄNHET är den överordnade kategorin och somsådan viktig. Därnäst motsvarar emellertid IMMOBIL EGENDOMden kategori av egendom som var den viktigaste i det forna jordbrukarsamhället. Vid ett studium av terminologin för denna senare kategori finner man snabbt att det är beteckningarna i implicit antites (kol. II) som ger störst möjlighet att avläsa ett språkgeografiskt sammanhang. Detta är en följd av av två förhållanden. Dels är det implicita materialet i kol. II långt mer omfångsrikt än det explicita i i kol. III, dels kan det inte misstänkas för att vara valt med någon avsikt att åstadkomma särskild effekt, att vara stilistiskt motiverat. Motsatsen gäller däremot för det explicita materialet i kol. III. Detta senare material kommer att tjäna somkomplettering. 1.2. Det äldsta skiktet av termer Omvi koncentrerar oss på kolumnerna I, II och III - dvs. beteckningarna för EGENDOM I ALLMÄNHET, resp. för IMMOBIL EGENDOM i implicit resp. explicit antites — och gör en sammanfattning av samtliga inventarier över landskaps- och lagtingslagar, så får vi en bild (se tabell 3-4 nedan) som kommer att bekräfta det intryck ÄVgL:s inventariumgav (jfr kap. 1.5.5.2.).

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYyNDk=