RB 61

57 Ee huar suma:rfue fathur a;lla mothor lösa paznninga ... J)a skal han gia:lda houo tinda innan XXX daghin a:ptir fathurs a;lla mothor döthradagh aff thempaznningumsumhan hauer a:ptir themoc ingumadrum. YVgL KkB 72:1 Här saknas visserligen en fullständig upprepning av »lösa p^enninga», men upprepningen är underförstådd, och belägget pdenningumexcerperas inte. I ett litet antal fall har det visat sig att en tillbakasyftande beteckning är en annan än den självständiga beteckning som den syftar tillbaka på. Den nya, men då osjälvständiga beteckningen har i dessa fall ändå excerperats, men företeelsen kräver en förklaring. En möjlighet är att den nya beteckningen representerar ett yngre skikt i den aktuella lagens språk. Beteckningsbytet kan då misstänkas avslöja att ett tillägg i förlagans marginal här har inarbetats i avskriftens text utan att man därvid ändrat beteckning till konsekvens med föregående beteckning. Ett sådant exempel tycks föreligga i DL GB 16:1: Wardir man sva gamal ella wbyrghir bart han gitir ari hulpit sik. biwbi firi sokn ezinni oc ondru sinni. oc bribiti sinni bemskyldastir arr. Wil han ari ... ba giwi oskyldum manni sina eghur. Jarr barn hanum skyldastir arr wtan sokn. biwbe honumbart gooz meb b*^g^ witnum. Här föreligger ett rent fall av tillbakasyftande ny beteckning. Vad somi fortsättningen kommer att redovisas beträffande a;ghor, pl., och gops som lagtermer kommer att stödja tanken på inskott. En annan möjlighet är att en av beteckningarna representerar ett stilistiskt motiverat val och därmed avviker från det annars gängse. Ett något komplicerat sådant fall tycks föreligga i FrostL 9:28. Umaga eyri seal madr eigi farra af landi ... nema sä madr se utan laga staddr er fjärhalldsmadr er réttr ... En eign bä seal engi madr selia er i ved er lögd umaga fiär. I denna terminologiskt ovanliga flock förekommer i tur och ordning umaga eyrir, fjdrhaldsmadr, eign och umagafé. Det första uttrycket betecknar omyndigs egendom och det andra förmyndare eller god man (för omyndig). Ordet fé är den i lagen gängse beteckningen för EGENDOMI ALLMÄNHET och därmed vad somkunde förväntas. Uttrycket umaga eyrir är ett lexikaliserat, allittererat uttryck. I själva verket förekommer eyrir i västnordiskt lagspråk som beteckning för EGENDOMI ALLMÄNHETi de flesta fall just i allittererade uttryck, t.ex. utlagr eyrir, uvirdr eyrir, land ok lauss eyrir (se närmare kap. III.4.2.5.). Det finns i GulL 160 också exempel på en hel allittererad fras: bä helga beir hann ok eyri hans ak bat er er

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYyNDk=