RB 61

169 8. Sammanfattning I denna exkurs har giftorättens äldsta terminologi i de viktigaste svenska landskapslagarna granskats. Den rättshistoriska uppfattningen om giftorätten har kort återgivits, det viktigaste textmaterialet har presenterats och ett uppslag till nytolkning av den äldsta terminologin har givits. Det resultat somhar kommit framär att den ursprungliga fornsvenska terminologinför giftorättens föremål var viss andel i det gemensamma boet [tver lytir resp. pripiunger i bo], och att övergången till användning av termen lösörar, lösöre infördes som en av ättesamhällets företrädare genomförd anpassning till kyrkans krav på full, individuell gåvo- och testationsfrihet. I samband med en analys av Upplandslagens giftorättsformel har slutligen framkommit dels att denna inte kan vara formelns ursprungliga version, dels att Hälsingelagens motsvarande formel sannolikt inte är hämtad från Upplandslagen utan återgår på en icke bevarad folklandslag, troligen Tiundalandslagen.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYyNDk=