RB 61

150 Lösir örar omtolkades till mobilterm När behovet uppstod av en term för den recipierade begreppskategorin MOBIL EGENDOM(=lat. res mobiles, bona mobilia), så omtolkades eller utvidgades termen lausir aurar/lösir örar till att beteckna denna nya kategori med början i Norge och Island. Denna omtolkning gick desto lättare som betydelsen ’fysiskt rörlig, flyttbar’ var den egentliga hos adjektivet lös (jfr III.5.3.). Förverkandeformeln gynnade /ös-termernas spridning En viktig vehikel för spridningen av omtolkningen av lausir aurar/lösir örar var sannolikt den norska förverkandeformeln vid nidingsverk firigiort landi ok lausumeyri. Detta var ursprungligen ett totalitetsuttryck vars båda (pars-prototo-)led ’odlingsbar jord/betesland’, resp. ’icke-boanknuten flyttbar egendom’ hade valts för att understryka att all egendom, från den värdefullaste till den minst värdefulla, skulle förverkas. Detta uttrycks ursprungliga semantiska parspro-toto-karaktär med totalitetsfunktion omtolkades till att beteckna de distinktiva kategorierna i den heltäckande binära antitesen IMMOBIL EGENDOM)( MOBIL EGENDOM(jfr IIL5.4.). Förverkandeformeln troligen från 900-talet Den allittererade förverkandeformel som är knuten till brotten kränkning av grid/grup och av trygd i alla norska lagtingslagar och i de svenska västgötalagarna skapades sannolikt i Norge senast i början av 900-talet och kan troligen inte ha kommit in i västgötskt lagspråk senare än i början av 1000-talet. Spridningen av förverkandeformeln kan delvis ha haft en politisk drivkraft och förefaller i så fall närmast böra förknippas med den norske kungen Håkon Adalstensfostre (jfr III.5.4.). Kyrkan initiator av termutbytesprocessen Språkliga och sakliga fakta indicerar att den accelererande utbytesprocess i fråga omcentrala termer för egendom som påbörjades i Danmark under 900talet och fortlöpte under medeltiden bör ses som ett direkt resultat av den kristna kyrkans etablering i Norden. Nya termer somfdan. koster, iorp, eghn och gops bör troligen uppfattas somterminologiska funktionslån efter respektive lat. res, terra, possessio och bona, pl. (jfr IV.2.1.). En förgratiansk rättslig påverkan Sammanfattningsvis kan sägas att de redan under 900-talet och 1000-talet inträdande förändringar i rättsspråket sombestår i det troliga funktionslånet av fdan. iorp tillsammans med det terminologiska och begreppsliga strukturskiftet utgör vittnesbörd omen mycket tidig påverkan på den inhemska nordiska rät-

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYyNDk=