RB 61

Förord Detta avhandlingsarbete har bedrivits i etapper med så många avbrott, att risken har varit stor att det inte någonsin skulle kunna fullföljas. När detta nu ändå kunnat ske, har den första förutsättningen varit att mina handledare i tur och ordning i alla skiften har givit mig orubbligt stöd och aldrig sviktande uppmuntran. Jag tänker då på professorerna Gösta Holm och Christer Platzack, under en kort period även Börje Tjäder. Men också övriga forskare och tidigare och nuvarande doktorander har varit till ovärderlig hjälp genom frågor och välbehövlig kritik vid seminarierna. Jag nämner särskilt Ulf Teleman, Jan Svensson, NilsJörgensen, Lars-Olof Delsing, Cecilia Falk och GunlögJosefsson men har många fler, icke nämnda, i åtanke. En särskild grupp personer sombetytt mycket för mitt arbete har varit mina tidigare kolleger vid Svenska Akademiens ordboksredaktion. Störst betydelse för mig har min förste, nu framlidne chef professor Sven Ekbo haft. Jag tackar vidare förre ordbokschefen professor Hans Jonsson och redaktörerna CarlEric Lundblad och Per Stille för konstruktiva insatser vid en lång rad seminarier. Bo Wendt tackar jag särskilt för kunnig och skarpsynt läsning av manus och värdefull kritik i samband med slutseminariet. Jag är vidare tacksamför intresserade synpunkter från prof. Peter Foote och dr Richard Perkins vid London University College liksom för en aldrig sviktande uppmuntran från professorn i rättshistoria Sten Gagnér, Miinchen. Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet har med ett anslag möjliggjort ett år av tjänstledighet, för vilket jag tackar varmt. Professor Kjell-Ake Modéer tackar jag för att han i olika stadier av arbetets fortskridande tagit del av de rättshistoriska resultaten och förmedlat kontakten med Institutet för rättshistorisk forskning. Till slut vill jag innerligt tacka min kära hustru Barbro för osvikligt intresse, oändligt tålamod och en sant filosofisk attityd till min version av att skynda sig. Lund i maj 2002 Bo Ruthström I samband med tryckningen har texten underkastats en i allt väsentligt formell överarbetning. Lund i januari 2003 Bo Ruthström

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYyNDk=