RS 30

RS 30

Kjell Å Modéer • Martin Sunnqvist Lagens öga. Hovrätten över Skåne och Blekinge 1821–2021 2022, 560 sidor Hovrätten över Skåne och Blekinge inrättades 1820 och började sin verksamhet 1821. I denna bok beskrivs hovrättens historia under dess första 200 år – hur den...
RS 29

RS 29

Legal History. Reflecting the Past and the Present Current Perspectives for the Future 2021, 384 sidor Beginning in 2016 Lund University in Sweden celebrated its 350 years of existence. In 1666 the new university got its constitution, and January 28 1668 the...
RS 28

RS 28

Den svenska förvaltningsmodellen 2020, 304 sidor En god offentlig förvaltning har nämnts som en av Sveriges främsta tillgångar. Den förvaltningsmodell som har utvecklats i Sverige och Finland har – ur ett internationellt perspektiv – flera unika särdrag, t.ex....
RS 27

RS 27

Suum Cuique Tribuere: Legal Contexts, Judicial Archetypes and Deep-Structures Regarding Courts of Appeal and Judiciaries from Early Modernto Late Modern Europe 2018, 336 sidor Comparative legal cultures is today an important field of research for legal historians...
RS 26

RS 26

The Svea Court of Appeal in the Early Modern Period: Historical Reinterpretations and New Perspectives 2014, 448 sidor The Svea court of appeal, founded in Stockholm in 1614, represented a new type of a superior royal tribunal in early modern Sweden. While the first...